PORTAALI KASUTUSTINGIMUSED

I Üldsätted

1. Kaupluse omanik on PIONART Grzegorz Sztobryn, registrijärgse asukohaga: ul. Gen. Bora-Komorowskiego 18 Zabrze 41-814, kantud Poola majandustegevuse keskregistrisse.

2. PIONART müügikontor asub aadressil: ul. Magazynowa 8, Zabrze 41-807. See on ka firma PIONART postiaadress.

3. Firma PIONART veebisaidil esitatud teave ei kujuta endast pakkumist Poola tsiviilseadustiku tähenduses, vaid kutset lepingu sõlmimiseks. Klient, kes esitab tellimuse e-kaupluses, esitab pakkumise kindla kauba ostuks tootekirjelduses ja käesolevates tingimustes sätestatud tingimustel.

4. Tellimusi saab esitada Internetis - PIONART veebilehel (veebikaupluses) või e-posti teel aadressil: sklep@pionart.pl.

5. Hinnad on esitatud Poola zlottides ja sisaldavad käibemaksu. Hinnad ei sisalda transpordi-/saatekulusid.

6. Toote kõrval esitatud hind on siduv tellimuse esitamise hetkel Kliendi poolt.

7. PIONART jätab endale õiguse veebikaupluses pakutavate toodete hindade muutmiseks, uute toodete lisamiseks kaupluse pakkumisse, müügikampaaniate läbiviimiseks ja tühistamiseks või nendes muudatuste tegemiseks.

8. Lepingu sõlmimise hetkeks loetakse hetke, mil PIONART kinnitab Kliendi poolt esitatud tellimuse kättesaamist.

9. Iga täidetud tellimuse kohta väljastatakse käibemaksuarve.

II Toodete saadavus

1. Kaupluse pakkumises olevad tooted on saadaval ja asuvad PIONART laos.

2. Kui toode ei ole saadaval, kuvatakse sellekohast teavet kaupluse veebilehel toote kõrval.

3. Erandjuhtudel, kui toode ei ole saadaval, teavitab PIONART Klienti sellest viivitamatult e-posti või telefoni teel.

4. Erandjuhtumiteks on eelkõige: kampaania raames pakutavate toodete laoseisu ammendumine, toote ootamise vajadus tootmistsükli hilinemise tõttu.

5. Juhul, kui toode ei ole kättesaadav, otsustab Klient, kas tellimus täidetakse osaliselt (ilma kättesaamatute toodeteta) või tühistatakse täielikult.

III Tarneaeg

1. Kaupluses müüdavate toodete spetsiifiliste suuruste ja kaalude tõttu määratakse tarneaeg iga Kliendi poolt esitatud tellimuse puhul eraldi.

IV Maksevormid

1. Aktsepteeritakse järgmiseid maksevorme:

- ettemakse PIONART pangakontole,

- sularaha isikliku vastuvõtu korral,

- sularaha tarnel PIONART enda transpordivahenditega,

- lunasaadetis kullerteenuse kasutamise korral.

1. Ettemaksu korral tuleb tasumisele kuuluv summa tasuda ülekandega kontole ING Bank Śląski 02 1050 1588 1000 0022 9092 8122.

V Saadetis

1. Kaupluses müüdavate toodete spetsiifiliste suuruste ja kaalude tõttu määratakse tarne vorm individuaalselt iga Kliendi poolt esitatud tellimuse jaoks.

2. Tellitud tooted võidakse Kliendile kätte toimetada kullerfirma, transpordifirma vahendusel või oma transpordivahendiga. Võimalik on ka Kliendi poolne kauba vastuvõtt.

3. Tarnekulu arvutatakse kohe ja esitatakse Kliendile heakskiitmiseks.

VI Esitatud tellimuste muutmine ja tühistamine

1. Kliendil on võimalus tellimus tühistada, kui seda ei ole veel täidetud.

2. Tellimuse tühistamine on võimalik e-posti või telefoni teel.

3. Juhul, kui Klient tühistab tellimuse, tagastab PIONART viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, kõik Kliendi poolt tellitud kaupade eest seni tehtud maksed.

VII Lepingust taganemise õigus ja ostetud kauba tagastamine

1. Füüsilisest isikust kliendi, kes teeb ostu, mis ei ole otseselt seotud ettevõtluse või kutsetegevusega, ehk tarbija taganemisõigus on reguleeritud 30. mai 2014. aasta tarbijaõiguste seadusega.

2. Tarbijal on õigus lepingust taganeda ilma põhjendust esitamata 14 päeva jooksul alates:

- ostetud kauba kättesaamise päevast Kliendi või Kliendi poolt osutatud kolmanda isiku poolt,

- viimase kauba kättesaamise päevast - partiidena töödeldud ja tarnitud tellimuste puhul.

1. Lepingust taganemiseks tuleb eespool nimetatud tähtaja jooksul esitada taganemisavaldus:

- kirjalikult, kasutades taganemisavalduse vormi, mis on saadaval veebilehel kasutustingimuste teksti all, tähitud kirjaga, mis tuleb saata firma PIONART aadressile,

- e-kirja teel, tehes kas selge avalduse sõnumi tekstis või lisades eespool mainitud vormi sõnumi manusena.

1. Juhul, kui PIONART saab Tarbijalt lepingust taganemise avalduse, kinnitab PIONART seda asjaolu viivitamata samal kujul, milles antud avalduse saadeti.

2. Kui Tarbija taganeb lepingust, loetaks leping sõlmimatuks ja Tarbija vabaneb kõigist kaupade ostmisest tulenevatest kohustustest.

3. Tarbija on kohustatud tagastama kaubad viivitamatult, hiljemalt 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise kuupäevast, saates avalduse PIONART müügiesinduse aadressil.

4. Tarbija kannab kauba tagastamisega otseselt seotud kulud.

5. Pärast kaupade tagastamist Tarbija poolt tagastab PIONART viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, kõik maksed, mille Tarbija on ostetud kauba eest tasunud, sealhulgas kaupade tarnekulud. Kui Tarbija on valinud muu kui odavaima tavalise tarneviisi, piirdub kauba tarnekulude tagastamine odavaima tavalise tarneviisi maksumusega. Eespool mainitud tähtaega, mille jooksul PIONART peab makse tagastama, arvatakse kaupade saamise (tagastamise) kuupäevast või tarbija poolt tõendi esitamise kuupäevast nende saatmise kohta - olenevalt sellest, kumb toimub varem.

6. Klient vastutab kauba väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb selle sellisest kasutamisest, mis ületab kauba olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks vajalikku kasutamist.

VIII Kaebused

1. PIONART on kohustatud tarnima Kliendile defektideta kaubad.

2. Kõik e-poes olevad kaubad on defektivabad.

3. Kui tarnitud kaup osutub siiski defektseks (mittevastavaks lepingule), on Kliendil õigus esitada kaebus koos nõudega:

- alandada hinda või esitada lepingust taganemise avaldus, välja arvatud juhul, kui PIONART vahetab viivitamata ja ilma Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi tekitamata defektse kauba välja defektideta kauba vastu või kõrvaldab defekti, kusjuures Klient ei saa lepingust taganeda, kui defekt on ebaoluline; Tarbija (p. VII, lg 1) võib PIONART poolt pakutud defekti kõrvaldamise asemel nõuda kauba asendamist defektideta kauba vastu või nõuda kauba asendamise asemel defekti kõrvaldamist, välja arvatud juhul, kui kauba lepingule vastavusse viimine Tarbija valitud viisil on võimatu või nõuab ülemääraseid kulutusi võrreldes firma PIONART poolt pakutava viisiga,

- asendada kaup defektivaba kauba vastu või kõrvaldada defekt, millisel juhul on PIONART kohustatud asendama defektiga kauba defektivaba kaubaga või kõrvaldama defekti mõistliku tähtaja jooksul, tekitamata kliendile ülemääraseid ebamugavusi, välja arvatud juhul, kui defektiga kauba lepinguga vastavusse viimine Kliendi poolt valitud viisil on võimatu või kui see nõuaks võrreldes muu võimaliku lepinguga vastavusse viimise viisiga ülemääraseid kulutusi.

1. Kaebuse võib esitada kirjalikult tähitud kirjaga või e-posti teel.

2. Kui kaebuses esitatud teave on puudulik ja teeb kaebuse menetlemise võimatuks, pöördub PIONART viivitamatult palvega puuduste kõrvaldamiseks märgitud ulatuses.

3. Kõik kaebused vaadatakse läbi viivitamatult, hiljemalt 14 päeva jooksul arvates kaebuse (koos kogu vajaliku teabega) kättesaamisest, ilma Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi põhjustamata.

4. Kaebuse positiivse läbivaatamise korral täidab PIONART Kliendi poolt esitatud taotluse vastavalt tema õigustele.

5. Kliendi taotluse täitmine toimub pärast seda, kui PIONART on saanud tagasi defektse kauba. Kaup tuleb tagastada PIONARTi müügikontori aadressil. Kliendi taotluse täitmisel võtab PIONART arvesse ja hüvitab defektse kauba tagastamisega seotud dokumenteeritud kulud.

Kui Klient taganeb lepingust, tagastab PIONART viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, kõik Tarbija poolt ostetud kaupade eest tehtud maksed, sealhulgas kaupade transpordikulud.

IX Garantii

Kaupluses pakutavatele kaupadele antakse garantii vastavalt käesolevatele tingimustele lisatud Garantiikaardile.

X Isikuandmete kaitse

Klient nõustub tellimuse esitamisel esitatud isikuandmete töötlemise ja säilitamisega tellimuse täitmise ja võimaliku müügijärgse teenindusega seotud eesmärkidel.

Tellimuse esitamisel esitatud isikuandmeid kasutatakse tellimuse täitmise ja võimaliku müügijärgse teenindusega seotud eesmärkidel, kui Klient ei avalda vastuväidet.

Kliendi isikuandmeid ei edastata teistele äriüksustele, välja arvatud üksustele, kellele andmete edastamine on vajalik tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks.

Isikuandmeid kaitstakse vastavalt Poola 29. augusti 1997. aasta isikuandmete kaitse seadusele viisil, mis takistab neile juurdepääsu kolmandatele isikutele.

Kliendil on õigus ligipääsuks oma isikuandmetele, nende parandamiseks ja ajakohastamiseks, samuti on tal õigus nõuda nende kustutamist firma PIONART klientide andmebaasist.

SELGITUS LEPINGUST TAGANEMISE KOHTA

Lepingust taganemise õigus

Teil on õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul ilma põhjendusi esitamata.

Lepingust taganemise tähtaeg on 14 päeva alates kuupäevast:

- millal te kauba vastu võtsite või millal kolmas isik, kes ei ole vedaja ja kes on teie poolt osutatud, kauba vastu võttis,

- millal võtsite vastu viimase ostetud eseme või millal kolmas isik, kes ei ole vedaja ja kes on teie poolt osutatud, viimase eseme vastu võttis,

- millal võtsite vastu viimase tellimuse partii või osa või millal kolmas isik, kes ei ole vedaja ja kes on teie poolt osutatud, viimase tellimuse partii või osa vastu võttis.

Taganemisõiguse kasutamiseks peate teavitama meid - firmat PIONART - oma otsusest käesolevast lepingust taganeda, saates meile tähitud kirja teel selgesõnalise avalduse aadressil: ul. Magazynowa 8, 41-807 Zabrze või e-posti teel (aadress: sklep@pionart.pl).

Võite kasutada lepingust taganemise näidisvormi, kuid see ei ole kohustuslik.

Me saadame teile viivitamatult samas vormis kinnituse teie taganemisavalduse kättesaamise kohta.

Taganemise tähtajast kinnipidamiseks piisab sellest, kui saadate oma taganemisõiguse kasutamist käsitleva teatise enne lepingust taganemise tähtaja lõppu.

Lepingust taganemise tagajärjed

Juhul, kui taganete käesolevast lepingust, tagastame teile kõik teilt saadud maksed, sealhulgas kauba tarnekulud (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad sellest, et valisite muu kui meie poolt pakutud kõige odavama tavapärase tarneviisi) viivitamata, ent mitte hiljemalt kui 14 päeva jooksul alates kuupäevast, mil meid teavitati teie otsusest kasutada lepingust taganemise õigust. Tagastame makse, kasutades sama makseviisi, mida kasutasite esialgse tehingu korral, välja arvatud juhul, kui olete selgesõnaliselt avaldanud nõusoleku teise lahenduse kasutamiseks; igal juhul ei kanna te selle tagasimaksega seoses mingeid tasusid.

Võime oodata makse tagastamisega kuni hetkeni, millal oleme eseme kätte saanud või hetkeni, mil edastasite meile selle tagastamise tõendi, olenevalt sellest, kumb toimub varem.

Palun saatke kaup meile tagasi või andke see meile üle viivitamata, ent mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kuupäevast, mil olete meid teavitanud käesolevast lepingust taganemisest. Tähtajast on kinni peetud, kui saadate eseme tagasi enne 14-päevase tähtaja möödumist.

Te peate kandma esemete tagastamisega seotud otsesed kulud.

Kannate vastutust üksnes eseme väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb selle sellisest kasutamisest, mis ületab kauba olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks vajalikku kasutamist.